qarışıq-dolaşıq

qarışıq-dolaşıq
sif. Çox qarışıq, çox dolaşıq, anlaşılmaz. Qarışıq-dolaşıq yazıların içində kitabın adını tapa bilmədim. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dolaşıq — sif. 1. Dolaşmış halda olan, pırtlaşıq, bir birinə dolaşmış, bir birinə qarışmış, bir birinin içinə keçmiş. Dolaşıq ip (sap). Dolaşıq saç. 2. Düz getməyən, əyri üyrü, dolanbac. Dolaşıq yol. Dolaşıq küçə. // məc. Çətinliklərlə, maneələrlə dolu;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışıq — sif. 1. Müxtəlif şeylərdən və ya növlərdən ibarət olan, başqa şey və ya şeylər qatılmış olan; yekcins olmayan, saf və xalis olmayan, müxtəlif ünsürlərdən ibarət olan. Qarışıq yun. Qarışıq yağ. // Qoşma mənasında. Başqa bir şeylə qarışmış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qat-qarışıq — sif. Nizamsız, bir birinə qarışmış, dolaşıq, qarışıq, pozğun. Qat qarışıq işlər. Yuxarıda qat qarışıq bir səs eşidildi. // Hərc mərc. Ballı Dursunun bu vaxtadək gəlib çıxmamasından onun qat qarışıq günlərdə tələf olduğunu yəqin etdi. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarmaqarışıq — sif. və zərf 1. Bir biri üstünə, necə gəldi tökülmüş, bir birinə qarışmış; qat qarışıq, nizamsız, qaydasız, tərtibsiz. Qarmaqarışıq kağızlar. Qarmaqarışıq salmaq. 2. Anlaşılmaz, qarışıq, dolaşıq. Qarmaqarışıq yuxu. Qarma qarışıq iş. – Nizami bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mulqaşıx — (Meğri) qarışıq, dolaşıq. – Mulqaşıx işdərin hamısın o özü düzəldəcəx’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vələnculan — (Goranboy) qarışıq, dolaşıq. – Sənin işdərin laf vələnculandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cəncəl — 1. sif. Qarışıq, dolaşıq, davalı, qalmaqallı, şər. <Dilara Ağagülə:> Nə üçün bütün bu cəncəl işlərdə gərək həmişə sən iştirak eləyəsən? Ə. M.. Fotoqraf. . özünü cəncəl işlərdən uzaq tuturdu. . S. Vəliyev. 2. Davakar, qalmaqalçı, öcəşkən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həlləm-qəlləm — sif. dan. 1. Cüvəllağı, fırıldaq, haramzadə, cəncəl. <Xan Kazıma:> Ay gədə, sən çox həlləm qəlləm adama oxşayırsan, . . xatanı məndən sov. Ç.. <Həsən> həlləm qəlləm adam imiş. Qant.. 2. Qarışıq, dolaşıq. <Gəray ağa:> Bilirsən,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarış-quruş — z. və sif. Bir birinə qarışmış, qarışıq dolaşıq. Otaqda şeylər qarışquruş haldadır. Qarış quruş yuxular görmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələf — is. 1. Yumru şəkildə sarınmış sap, iplik, məftil və s. ; yumaq. Yumşaq sap kələfi. İp kələfi. Kələf sarımaq. – <Üçüncü qız:> Qarı nənə, yunu əyirdim. Kələfi yumaqlayıb qurtardım. M. D.. 2. məc. Dolaşıq şey haqqında. <Fərhad>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”